Tilbakekallings- og erstatningsprogram for batterisikkerhet for bærbare datamaskiner og mobile arbeidsstasjoner fra HP

    Skjul alle
Annonserer HP et nytt tilbakekallingsprogram for batterier? Annonserer HP et nytt tilbakekallingsprogram for batterier?
Hvorfor utvider HP tilbakekallingsprogrammet for batterier til bærbare datamaskiner og mobile arbeidsstasjoner? Hvorfor utvider HP tilbakekallingsprogrammet for batterier til bærbare datamaskiner og mobile arbeidsstasjoner?
Hvilke bærbare datamaskiner er påvirket av dette batterierstatningsprogrammet? Hvilke bærbare datamaskiner er påvirket av dette batterierstatningsprogrammet?
Hvis batteriet mitt er påvirket av dette tilbakekallingsprogrammet, må jeg fjerne det fra systemet? Hvis batteriet mitt er påvirket av dette tilbakekallingsprogrammet, må jeg fjerne det fra systemet?
Er det trygt å bruke den bærbare datamaskinen med et batteri som er identifisert som kvalifisert for erstatning? Er det trygt å bruke den bærbare datamaskinen med et batteri som er identifisert som kvalifisert for erstatning?
Hvordan vil BIOS-oppdateringen for sikkerhetsmodus for batteri påvirke systemet mitt? Hvordan vil BIOS-oppdateringen for sikkerhetsmodus for batteri påvirke systemet mitt?
Batteriindikatoren viser at batteriet fortsatt er tilgjengelig til tross for at jeg har aktivert sikkerhetsmodus for batteri. Kan jeg fortsatt bruke batteriet til å levere strøm til min bærbare datamaskin eller mobile arbeidsstasjon? Batteriindikatoren viser at batteriet fortsatt er tilgjengelig til tross for at jeg har aktivert sikkerhetsmodus for batteri. Kan jeg fortsatt bruke batteriet til å levere strøm til min bærbare datamaskin eller mobile arbeidsstasjon?
Vil aktivering av sikkerhetsmodus for batteri påvirke systemet mitt på annet vis enn utlading og deaktivering av fremtidig lading av det påvirkede batteriet? Vil aktivering av sikkerhetsmodus for batteri påvirke systemet mitt på annet vis enn utlading og deaktivering av fremtidig lading av det påvirkede batteriet?
Hvordan kan jeg lære mer om BIOS-oppdateringen? Hvordan kan jeg lære mer om BIOS-oppdateringen?
Hvordan finner jeg ut om batteriet til den bærbare datamaskinen min er påvirket? Hvordan finner jeg ut om batteriet til den bærbare datamaskinen min er påvirket?
Finnes det en måte å finne ut om batteriet er påvirket uten å gå gjennom valideringsprosessen på dette nettstedet? Finnes det en måte å finne ut om batteriet er påvirket uten å gå gjennom valideringsprosessen på dette nettstedet?
Kan jeg bruke min bærbare datamaskin fra HP uten batteriet? Kan jeg bruke min bærbare datamaskin fra HP uten batteriet?
Hvordan bestiller jeg gratis batteri og erstatningstjenester fra HP? Hvordan bestiller jeg gratis batteri og erstatningstjenester fra HP?
Må jeg returnere det tilbakekalte batteriet før jeg kan motta et erstatningsbatteri? Må jeg returnere det tilbakekalte batteriet før jeg kan motta et erstatningsbatteri?
Jeg er ansvarlig for flere potensielt påvirkede produkter, må jeg validere dem enkeltvis? Jeg er ansvarlig for flere potensielt påvirkede produkter, må jeg validere dem enkeltvis?
Hvis batteriet mitt er identifisert som kvalifisert for erstatning og jeg ikke har hatt noen problemer med det, er det mulig at batteriet har skadet den bærbare datamaskinen? Hvis batteriet mitt er identifisert som kvalifisert for erstatning og jeg ikke har hatt noen problemer med det, er det mulig at batteriet har skadet den bærbare datamaskinen?
Er det trygt å kjøpe bærbare datamaskiner, mobile arbeidsstasjoner og batterier til bærbare datamaskiner fra HP? Er det trygt å kjøpe bærbare datamaskiner, mobile arbeidsstasjoner og batterier til bærbare datamaskiner fra HP?
Jeg kjøpte et erstatningsbatteri for en av de bærbare datamaskinene fra HP som er påvirket av erstatningsprogrammet. Kan erstatningsbatteriet også være påvirket? Jeg kjøpte et erstatningsbatteri for en av de bærbare datamaskinene fra HP som er påvirket av erstatningsprogrammet. Kan erstatningsbatteriet også være påvirket?
Jeg brukte verktøyet for å sjekke batteriet mitt tidligere, kan jeg bruke det igjen? Jeg brukte verktøyet for å sjekke batteriet mitt tidligere, kan jeg bruke det igjen?
Er det trygt å håndtere et påvirket batteri utenfor den bærbare datamaskinen? Er det trygt å håndtere et påvirket batteri utenfor den bærbare datamaskinen?
Kan jeg ta det tilbakekalte batteriet til en HP-servicepartner og bytte det inn mot et nytt batteri? Kan jeg ta det tilbakekalte batteriet til en HP-servicepartner og bytte det inn mot et nytt batteri?
Jeg har aldri hatt problemer med batteriet mitt. Må jeg bytte det? Jeg har aldri hatt problemer med batteriet mitt. Må jeg bytte det?
Hvor lang tid vil det ta før jeg mottar det gratis erstatningsbatteriet? Hvor lang tid vil det ta før jeg mottar det gratis erstatningsbatteriet?
Kommer HP til å tilby en beholder for å sende tilbake det tilbakekalte batteriet? Kommer HP til å tilby en beholder for å sende tilbake det tilbakekalte batteriet?
Må jeg bytte ut den bærbare datamaskinen? Må jeg bytte ut den bærbare datamaskinen?
Når jeg prøver å starte verktøyet for å validere batteriet mitt, får jeg feilmeldingen «Systemet ditt innfrir ikke minstekravene» Når jeg prøver å starte verktøyet for å validere batteriet mitt, får jeg feilmeldingen «Systemet ditt innfrir ikke minstekravene»
Når jeg ber om erstatningsbatteri, får jeg en melding om at batterinummeret allerede er erstattet. Når jeg ber om erstatningsbatteri, får jeg en melding om at batterinummeret allerede er erstattet.
Jeg klikket på «Last ned HP Battery Validation Utility» og ingenting skjedde. Jeg klikket på «Last ned HP Battery Validation Utility» og ingenting skjedde.