Programmet för säkerhetsåterkallelse och utbyte av batterier för notebook-datorer och mobila arbetsstationer från HP

    Förminska allt
Annonserar HP ett nytt batteriåterkallningsprogram? Annonserar HP ett nytt batteriåterkallningsprogram?
Varför expanderar HP programmet för säkerhetsåterkallelse av notebook-batterier och batterier för mobila arbetsstationer? Varför expanderar HP programmet för säkerhetsåterkallelse av notebook-batterier och batterier för mobila arbetsstationer?
Vilka notebook-datorer berörs av detta program för batterieutbyten? Vilka notebook-datorer berörs av detta program för batterieutbyten?
Om mitt batteri berörs av detta program, bör jag ta bort det från mitt system? Om mitt batteri berörs av detta program, bör jag ta bort det från mitt system?
Är det säkert att använda min notebook-dator med ett batteri som har identifierats som kvalificerat för utbyte? Är det säkert att använda min notebook-dator med ett batteri som har identifierats som kvalificerat för utbyte?
Hur kommer uppdateringen av BIOS för ”Battery Safety Mode” att påverka mitt system? Hur kommer uppdateringen av BIOS för ”Battery Safety Mode” att påverka mitt system?
Batteriindikatorn visar att mitt batteri fortfarande är tillgängligt trots att jag aktiverat ”Battery Safety Mode”. Kan jag fortfarande använda batteriet för att driva min notebook-dator eller mobila arbetsstation? Batteriindikatorn visar att mitt batteri fortfarande är tillgängligt trots att jag aktiverat ”Battery Safety Mode”. Kan jag fortfarande använda batteriet för att driva min notebook-dator eller mobila arbetsstation?
Påverkar aktivering av ”Battery Safety Mode” mitt system på något annat sätt förutom att ladda ur och förhindra laddning av det berörda batteriet? Påverkar aktivering av ”Battery Safety Mode” mitt system på något annat sätt förutom att ladda ur och förhindra laddning av det berörda batteriet?
Hur kan jag lära mig mer om BIOS-uppdateringen? Hur kan jag lära mig mer om BIOS-uppdateringen?
Hur ser jag om batteriet till min notebook-dator är berört? Hur ser jag om batteriet till min notebook-dator är berört?
Finns det något sätt att avgöra om batteriet berörs utan att gå igenom valideringsprocessen på den här webbsidan? Finns det något sätt att avgöra om batteriet berörs utan att gå igenom valideringsprocessen på den här webbsidan?
Kan jag använda min HP-notebook utan att batteriet är installerat? Kan jag använda min HP-notebook utan att batteriet är installerat?
Hur beställer jag batteri och batteriutbytestjänsten som erbjuds av HP kostnadsfritt? Hur beställer jag batteri och batteriutbytestjänsten som erbjuds av HP kostnadsfritt?
Måste jag returnera mitt återkallade batteri innan jag kan erhålla ett utbytesbatteri? Måste jag returnera mitt återkallade batteri innan jag kan erhålla ett utbytesbatteri?
Jag ansvarar för ett flertal potentiellt berörda produkter. Behöver jag validera var och en individuellt? Jag ansvarar för ett flertal potentiellt berörda produkter. Behöver jag validera var och en individuellt?
Om mitt batteri har identifierats som kvalificerat för utbyte, och jag inte har haft några problem med det, kan batteriet ha skadat min bärbara dator? Om mitt batteri har identifierats som kvalificerat för utbyte, och jag inte har haft några problem med det, kan batteriet ha skadat min bärbara dator?
Är det säkert att köpa HP Notebook-datorer, mobila arbetsstationer och notebook-batterier? Är det säkert att köpa HP Notebook-datorer, mobila arbetsstationer och notebook-batterier?
Jag har köpt ett ersättningsbatteri för en av HP Notebook-datorerna som berörs av ersättningsprogrammet. Kan även ersättningsbatteriet beröras av detta? Jag har köpt ett ersättningsbatteri för en av HP Notebook-datorerna som berörs av ersättningsprogrammet. Kan även ersättningsbatteriet beröras av detta?
Jag använde verktyget för att kontrollera mitt batteri tidigare. Kan jag använda det igen för att åter kontrollera mitt batteri? Jag använde verktyget för att kontrollera mitt batteri tidigare. Kan jag använda det igen för att åter kontrollera mitt batteri?
Är det säkert att hantera det berörda batteriet utanför notebook-datorn? Är det säkert att hantera det berörda batteriet utanför notebook-datorn?
Kan jag ta mitt återkallade batteri till en HP-servicepartner och byta ut det mot ett nytt batteri? Kan jag ta mitt återkallade batteri till en HP-servicepartner och byta ut det mot ett nytt batteri?
Jag har aldrig haft några problem med mitt batteri. Bör jag byta ut det? Jag har aldrig haft några problem med mitt batteri. Bör jag byta ut det?
Hur länge dröjer det innan jag får mitt kostnadsfria ersättningsbatteri? Hur länge dröjer det innan jag får mitt kostnadsfria ersättningsbatteri?
Tillhandahåller HP ett paket för att skicka tillbaka det återkallade batteriet i? Tillhandahåller HP ett paket för att skicka tillbaka det återkallade batteriet i?
Behöver jag byta ut min notebook-dator? Behöver jag byta ut min notebook-dator?
När jag försöker köra verktyget för att validera mitt batteri får jag felmeddelandet ”Ditt system uppfyller inte systemkraven” När jag försöker köra verktyget för att validera mitt batteri får jag felmeddelandet ”Ditt system uppfyller inte systemkraven”
Vid beställning av ett ersättningsbatteri fick jag meddelandet att det här batterinumret redan har ersatts. Vid beställning av ett ersättningsbatteri fick jag meddelandet att det här batterinumret redan har ersatts.
Jag klickade på ”Ladda ned HP Battery Validation Utility” men inget händer. Jag klickade på ”Ladda ned HP Battery Validation Utility” men inget händer.