HP-veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van notebook- en mobiele werkstationbatterijen

  
  
  
HP doet er alles aan om zo goed mogelijk om te gaan met deze ongekende situatie rondom het coronavirus (COVID-19) en betracht daarbij urgentie met een sterk gevoel van betrokkenheid. Er kan enige vertraging in de dienstverlening optreden vanwege de crisissituatie op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van de wereldwijde uitbraak van COVID-19.


Het programma is uitgebreid in augustus 2019. Het essentieel om uw batterij opnieuw te controleren, ook als u dit al hebt gedaan en u werd geïnformeerd dat deze niet in aanmerking kwam. Als u echter al een vervangende batterij hebt ontvangen, heeft deze uitbreiding geen betrekking op u.

In augustus 2019 breidde HP wereldwijd het vrijwillige veiligheidsprogramma voor het terugroepen en vervangen van bepaalde batterijen voor notebookcomputers en mobiele werkstations uit, dat in januari 2018 werd aangekondigd en in januari 2019 werd uitgebreid.

Deze batterijen kunnen oververhit raken en brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten. Om deze reden is het essentieel om uw batterij opnieuw te controleren, ook als u dit al hebt gedaan en u werd geïnformeerd dat deze niet in aanmerking kwam. Als u echter al een vervangende batterij hebt ontvangen, heeft deze uitbreiding geen betrekking op u.

De batterijen waarop dit programma betrekking heeft, werden mogelijk geleverd met specifieke HP ProBook 64x (G2 en G3), HP ProBook 65x (G2 en G3), HP ProBook 4xx G4 (430, 440, 450, 455 en 470), HP x360 310 G2, HP ENVY M6, HP Pavilion x360 15 inch, HP 11 notebookcomputers en HP ZBook (17 G3, 17 G4 en Studio G3 en G4) mobiele werkstations die vanaf december 2015 tot oktober 2018 wereldwijd werden verkocht. Ze werden van december 2015 tot december 2018 ook verkocht als accessoires of ter vervanging van bovenstaande producten, evenals aanvullende producten via HP of een erkende HP-serviceleverancier, waaronder bepaalde HP Mobile Thin Client-producten.

Veel van deze batterijen zijn ingebouwd in het systeem, hetgeen betekent dat ze niet door de klant kunnen worden vervangen. HP biedt kosteloze vervanging van de batterij door een gecertificeerd technicus aan. HP geeft ook een update van het BIOS vrij om batterijen toe te voegen die onder de uitbreiding van het programma vallen. Het bijgewerkte BIOS plaatst de batterij in de “Batterijveiligheidsmodus”, zodat de notebook of het werkstation veilig zonder batterij kan worden gebruikt door de notebook of het werkstation op een HP-voedingsadapter aan te sluiten. Batterijen die in aanmerking komen voor deze terugroepactie, moeten onmiddellijk in de “Batterijveiligheidsmodus” worden geplaatst.

De Batterijveiligheidsmodus is alleen van toepassing op HP-producten die in aanmerking komen voor deze terugroepactie. Als het validatieproces aangeeft dat de batterij geschikt is voor vervanging, moet de BIOS-update worden toegepast en het systeem opnieuw worden opgestart. Tijdens het opstartproces wordt er een optie weergegeven om de Batterijveiligheidsmodus in te schakelen. Als u de Batterijveiligheidsmodus accepteert, wordt de batterij ontladen en kan deze niet meer worden opgeladen tot de Batterijveiligheidsmodus is uitgeschakeld. HP raadt u ten zeerste aan de Batterijveiligheidsmodus te accepteren zodat de notebookcomputer of het mobiele werkstation veilig kan worden gebruikt door een HP-voedingsadapter aan te sluiten. Raadpleeg voor meer informatie het tabblad Veelgestelde vragen op deze website.

De voornaamste zorg van HP is de veiligheid van zijn klanten. HP stelt klanten proactief op de hoogte en verstrekt gratis een vervangende batterij voor elke batterij waarvan is geverifieerd dat deze in aanmerking komt. Voor klanten die over vijf of meer batterijen beschikken die mogelijk in aanmerking komen, heeft HP een proces ingesteld om de validatie en het bestelproces te vergemakkelijken. Raadpleeg het tabblad Veelgestelde vragen op deze website.

Aan de slag

Opmerking: Niet alle batterijen in alle HP ProBook 64x, HP ProBook 65x, HP ProBook 4xx, HP x360 310 G2, HP ENVY, HP Pavilion x360 15 inch, HP 11 notebookcomputers, HP Thin Clients en HP ZBook mobiele werkstations vallen onder deze terugroepactie.

Het HP Battery Program Validation Utility controleert of de batterij in uw notebook in aanmerking komt. Validatie met het hulpprogramma duurt over het algemeen minder dan 30 seconden

Het HP Battery Program Validation Utility

De minimale systeemvereisten voor het hulpprogramma zijn:
· Windows-besturingssysteem
· Microsoft .Net Framework 4.5.2
· HP Software Framework
Als u aan de minimumeisen niet voldoet, dient u de fully loaded battery validation utility te downloaden waardoor u de vereiste frameworks binnenkrijgt.

Klik na de installatie op dit pictogram op uw bureaublad om de batterij te controleren:

De productnamen van notebookcomputers waarvan de batterijen mogelijk in aanmerking komen

De volgende producten zijn mogelijk geleverd met in aanmerking komende batterijen:

ProBook HP Probook 640 G2 HP ProBook 640 G3
HP ProBook 645 G2 HP ProBook 645 G3
HP ProBook 650 G2 HP ProBook 650 G3
HP ProBook 655 G2 HP ProBook 655 G3
HP ProBook 430 G4 HP ProBook 440 G4
HP ProBook 450 G4 HP ProBook 455 G4
HP ProBook 470 G4
ZBook HP ZBook 17 G3 HP ZBook 17 G4
HP ZBook Studio G3 HP ZBook Studio G4
x360 HP x360 310 G2
Pavilion HP Pavilion x360 15 inch
ENVY HP ENVY m6
HP 11 HP 11 Notebook PC

De volgende producten zijn compatibel met, maar werden niet samen geleverd met in aanmerking komende batterijen. Klantenkunnen een batterij als accessoire hebben gekocht of een vervangende batterij hebben ontvangen via diensten die in aanmerking komen voor de terugroepactie.

ProBook HP ProBook 430 G5 HP ProBook 440 G5
HP ProBook 450 G5 HP ProBook 455 G5
HP ProBook 470 G5
ENVY HP ENVY 15
Mobile Thin Client HP mt20 HP mt21
HP mt31