התוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים ולתחנות עבודה ניידות של HP מטעמי בטיחות

מידע על אפשרויות החלפה

בחר את הארץ שלך מהתפריט הנפתח כדי לקבל הוראות המתורגמות לשפת המקום, כאשר הן זמינות.