התוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים ולתחנות עבודה ניידות של HP מטעמי בטיחות

בדיקת מצב הזמנה

ניתן למצוא את מספר ההזמנה בהודעת האישור שנשלחה בדואר אלקטרוני לחשבון שנרשם בעת ביצוע ההזמנה.