Programang Pag-recall at Pagpalit ng Baterya ng HP Notebook Computer at Mobile Workstation para sa Kaligtasan

    I-collapse ang Lahat
Nag-aanunsyo ba ang HP ng panibagong Programa sa Pag-recall ng Baterya? Nag-aanunsyo ba ang HP ng panibagong Programa sa Pag-recall ng Baterya?
Bakit pinalalawig ng HP ang programa ng pag-recall para sa mga baterya ng notebook at mobile workstation? Bakit pinalalawig ng HP ang programa ng pag-recall para sa mga baterya ng notebook at mobile workstation?
Aling mga notebook ang apektado ng programang ito ng pagpalit ng baterya? Aling mga notebook ang apektado ng programang ito ng pagpalit ng baterya?
Kung apektado ang baterya ko sa programa ng pag-recall na ito, dapat ko ba itong alisin sa system ko? Kung apektado ang baterya ko sa programa ng pag-recall na ito, dapat ko ba itong alisin sa system ko?
Ligtas bang gamitin ang notebook ko nang may bateryang natukoy bilang kwalipikado para sa pagpalit? Ligtas bang gamitin ang notebook ko nang may bateryang natukoy bilang kwalipikado para sa pagpalit?
Paanong maaapektuhan ang aking system ng pag-update sa BIOS para sa feature na Battery Safety Mode? Paanong maaapektuhan ang aking system ng pag-update sa BIOS para sa feature na Battery Safety Mode?
Ipinapakita ng indicator ng baterya na available pa rin ang aking baterya kahit na nai-enable ko na ang Battery Safety Mode. Maaari ko pa rin bang gamitin ang baterya upang paganahin ang aking notebook computer o mobile workstation? Ipinapakita ng indicator ng baterya na available pa rin ang aking baterya kahit na nai-enable ko na ang Battery Safety Mode. Maaari ko pa rin bang gamitin ang baterya upang paganahin ang aking notebook computer o mobile workstation?
Naaapektuhan ba ng pag-enable ng Battery Safety Mode ang aking system, nang higit sa pag-discharge at pag-disable ng pag-charge ng apektadong baterya sa hinaharap? Naaapektuhan ba ng pag-enable ng Battery Safety Mode ang aking system, nang higit sa pag-discharge at pag-disable ng pag-charge ng apektadong baterya sa hinaharap?
Paano ko mas malalaman pa ang tungkol sa BIOS update? Paano ko mas malalaman pa ang tungkol sa BIOS update?
Paano ko malalaman kung apektado ang baterya ng aking notebook computer? Paano ko malalaman kung apektado ang baterya ng aking notebook computer?
Mayroon bang anumang paraan upang tukuyin kung apektado ang isang baterya nang hindi dumadaan sa proseso ng pag-validate sa website na ito? Mayroon bang anumang paraan upang tukuyin kung apektado ang isang baterya nang hindi dumadaan sa proseso ng pag-validate sa website na ito?
Maaari ko bang gamitin ang HP Notebook ko nang walang baterya? Maaari ko bang gamitin ang HP Notebook ko nang walang baterya?
Paano ako mag-o-order ng baterya ko at mga serbisyong pagpalit na iniaalok ng HP nang walang bayad? Paano ako mag-o-order ng baterya ko at mga serbisyong pagpalit na iniaalok ng HP nang walang bayad?
Kailangan ko bang isauli ang ni-recall na baterya ko bago ako makakatanggap ng pamalit na baterya? Kailangan ko bang isauli ang ni-recall na baterya ko bago ako makakatanggap ng pamalit na baterya?
Responsable ako sa napakaraming posibleng apektadong produkto, kailangan ko bang i-validate ang mga iyon nang paisa-isa? Responsable ako sa napakaraming posibleng apektadong produkto, kailangan ko bang i-validate ang mga iyon nang paisa-isa?
Kapag natukoy ang aking bateryang karapat-dapat na palitan, at wala naman akong naging problema dito, malamang ba na nagdulot ng anumang pinsala ang baterya sa notebook ko? Kapag natukoy ang aking bateryang karapat-dapat na palitan, at wala naman akong naging problema dito, malamang ba na nagdulot ng anumang pinsala ang baterya sa notebook ko?
Ligtas bang bumili ng baterya ng mga HP Notebook PC, Mobile Workstation, at notebook? Ligtas bang bumili ng baterya ng mga HP Notebook PC, Mobile Workstation, at notebook?
Bumili ako ng pamalit na baterya para sa isa sa mga HP Notebook na apektado ng programang pagpalit. Maaari bang apektado rin ang ipinampalit na baterya? Bumili ako ng pamalit na baterya para sa isa sa mga HP Notebook na apektado ng programang pagpalit. Maaari bang apektado rin ang ipinampalit na baterya?
Ginamit ko ang utilidad upang masuri ang aking baterya, maaari ko bang gamitin ulit upang masuring muli ang aking baterya? Ginamit ko ang utilidad upang masuri ang aking baterya, maaari ko bang gamitin ulit upang masuring muli ang aking baterya?
Ligtas bang hawakan ang isang apektadong bateryang natanggal nasa notebook? Ligtas bang hawakan ang isang apektadong bateryang natanggal nasa notebook?
Maaari ko bang dalhin ang ni-recall na baterya ko sa isang HP service partner at ipalit ito sa bagong baterya? Maaari ko bang dalhin ang ni-recall na baterya ko sa isang HP service partner at ipalit ito sa bagong baterya?
Hindi ako kailanman nagkaroon ng anumang problema sa baterya ko. Kailangan ko pa ba itong ipapalitan? Hindi ako kailanman nagkaroon ng anumang problema sa baterya ko. Kailangan ko pa ba itong ipapalitan?
Gaano katagal bago ko matanggap ang aking libreng pamalit na baterya? Gaano katagal bago ko matanggap ang aking libreng pamalit na baterya?
Magbibigay ba ang HP ng lalagyan upang ibalik sa kanila ang ni-recall na baterya? Magbibigay ba ang HP ng lalagyan upang ibalik sa kanila ang ni-recall na baterya?
Kailangan ko bang palitan ang aking notebook computer? Kailangan ko bang palitan ang aking notebook computer?
Kapag sinusubukan kong paganahin ang utilidad upang i-validate ang baterya ko, nakakatanggap ako ng mensahe ng error na "Hindi natutugunan ng inyong system ang minimum na system na kinakailangan" Kapag sinusubukan kong paganahin ang utilidad upang i-validate ang baterya ko, nakakatanggap ako ng mensahe ng error na "Hindi natutugunan ng inyong system ang minimum na system na kinakailangan"
Noong humihiling ng pamalit na baterya, nakatanggap ako ng mensahe na napalitan na ang numero ng bateryang ito. Noong humihiling ng pamalit na baterya, nakatanggap ako ng mensahe na napalitan na ang numero ng bateryang ito.
Nag-click ako sa "I-download ang Utilidad ng Pag-validate ng HP Battery" pero walang nangyari. Nag-click ako sa "I-download ang Utilidad ng Pag-validate ng HP Battery" pero walang nangyari.