Programang Pag-recall at Pagpalit ng Baterya ng HP Notebook Computer at Mobile Workstation para sa Kaligtasan

Pagsisimula - I-download ang Utilidad ng Pag-validate ng Baterya ng HP

Tandaan: Hindi lahat ng baterya sa lahat ng HP ProBook, HP x360 310 G2, HP ENVY, HP Pavilion x360 15 inch, HP 11 notebook computer, HP Thin Clients at HP ZBook mobile workstation ay apektado.

Ang Utilidad ng Pag-validate ng Baterya ng HP (HP Battery Program Validation Utility) ang susuri kung apektado ang baterya sa inyong notebook computer. Wala pang 30 segundo ang pag-validate gamit ang utilidad

Pag-download ang Utilidad ng Pag-validate ng Baterya ng HP

Ang minimum na kinakailangang system para sa utilidad ay:
· Windows Operating System
· Microsoft .Net Framework 4.5.2
· HP Software Framework
Kung hindi kayo nakakatugon sa mga minimum na requirement, paki-download ang fully loaded na yutilidad sa pagpapatunay ng baterya na mag-i-install ng mga kinakailangang framework.

Pagkatapos ng pag-install, i-click ang icon na ito sa iyong desktop upang itsek ang iyong baterya: