Πρόγραμμα Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή και Φορητού Σταθμού Εργασίας HP

Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας/Πληροφορίες ενημέρωσης BIOS

Η HP κυκλοφόρησε μια ενημέρωση BIOS τον Αύγουστο του 2019, που περιλαμβάνει μπαταρίες οι οποίες προστέθηκαν από την επέκταση του προγράμματος. Το ενημερωμένο BIOS θέτει την μπαταρία σε «Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας», έτσι ώστε ο φορητός υπολογιστής ή φορητός σταθμός εργασίας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς την μπαταρία, με σύνδεση σε τροφοδοτικό HP. Οι μπαταρίες που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε «Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας».

Η Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας ισχύει μόνο για προϊόντα HP που εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης. Εάν η διαδικασία επιβεβαίωσης αναγνωρίσει ότι μια μπαταρία πληροί τις προϋποθέσεις αντικατάστασης, θα πρέπει να εφαρμόσετε την ενημέρωση του BIOS και να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης, θα παρουσιαστεί μια επιλογή ενεργοποίησης της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας. Η αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας προκαλεί εκφόρτιση της μπαταρίας και διακοπή μελλοντικών φορτίσεων μέχρι να απενεργοποιηθεί η Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας. Η HP συνιστά ιδιαιτέρως την αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας, έτσι ώστε ο φορητός υπολογιστής ή φορητός σταθμός εργασίας να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια με σύνδεση σε ένα τροφοδοτικό HP.

Επιλέξτε την παρακάτω Σελίδα Λήψης Λογισμικού και Προγράμματος Οδήγησης της HP. Εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας, κατόπιν κάντε κύλιση προς την ενότητα BIOS και επιλέξτε την ένδειξη +. Λάβετε την πιο πρόσφατη Ενημέρωση BIOS του Συστήματος Φορητού Υπολογιστή HP και, κατόπιν, εγκαταστήστε την.

Σελίδες λήψης προγράμματος οδήγησης και λογισμικού HP

* Τα συμβατά προϊόντα, που όμως δεν συνοδεύονται από τις μπαταρίες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν τα HP ProBook 4xx G5 (430, 440, 450, 455, 470), HP ENVY 15, και Mobile Thin Clients HP (mt21, mt22 και mt31).
** Επιλέξτε για να προβληθεί το αρχείο PDF με οδηγίες συγκεκριμένα για HP 11 Notebook PCs.

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πρόγραμμα, με την εξαίρεση του Φορητού υπολογιστή HP 11.
1. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες επανεκκίνησης του υπολογιστή σας.
2. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας θα δείτε την παρακάτω οθόνη – θα χρειαστεί να αποδεχθείτε τη Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας.
3. Αφού γίνει αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας, η οθόνη σας θα μαυρίσει και το LED λειτουργίας θα αναβοσβήνει για έως 30 δευτερόλεπτα, ενώ πραγματοποιείται επανεκκίνηση της μονάδας. Εάν η οθόνη παραμένει μαύρη και τα LED αναβοσβήνουν για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 20 δευτερόλεπτα και να το αφήσετε για πλήρη τερματισμό και ενεργοποίηση.
4. Μετά την αποδοχή της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας, θα απαιτείται η χρήση του τροφοδοτικού σας HP.
5. Όταν εγκατασταθεί η νέα μπαταρία σας και εκτελεστεί επανεκκίνηση του συστήματος, το BIOS θα εντοπίσει τη νέα μπαταρία σας και θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας. Ο φορητός υπολογιστής σας μπορεί τώρα να τροφοδοτηθεί από την μπαταρία αντικατάστασης.

Οθόνη μετά την ενημέρωση του BIOS και την επανεκκίνηση, επιβεβαίωση της λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας

Λευκό φύλλο για τη λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας(EN)