Πρόγραμμα Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή και Φορητού Σταθμού Εργασίας HP

Επικοινωνία – Φόρμα βοήθειας web μέσω Email

Για βοήθεια, συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω και επιλέξτε «Αίτημα βοήθειας». Παρακαλούμε να μας δώσετε τον αριθμό παραγγελίας σας, εάν διατίθεται.

Απαιτούμενο πεδίο **

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Όνομα*

Επώνυμο*

Εταιρεία

Διεύθυνση email*

Αριθμός τηλεφώνου*

Πληροφορίες Διεύθυνσης

Διεύθυνση 1*

Διεύθυνση 2

Πόλη*

Χώρα*

Ταχυδρομικός Κώδικας*

Πληροφορίες βοήθειας

Όνομα Προϊόντος Φορητού Υπολογιστή*

Σειριακός Αριθμός Φορητού υπολογιστή *

Αριθμός γραμμοκώδικα μπαταρίας

Αριθμός παραγγελίας

Πρόκειται για την αρχική μπαταρία που διατίθεται με τον φορητό Η/Υ σας;
Ναι Όχι