Πρόγραμμα Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή και Φορητού Σταθμού Εργασίας HP

    Σύμπτυξη όλων
Ανακοίνωσε η HP ένα νέο Πρόγραμμα ανάκλησης μπαταρίας; Ανακοίνωσε η HP ένα νέο Πρόγραμμα ανάκλησης μπαταρίας;
Γιατί επεκτείνει η HP το πρόγραμμα ανάκλησης για φορητούς υπολογιστές και φορητούς σταθμούς εργασίας; Γιατί επεκτείνει η HP το πρόγραμμα ανάκλησης για φορητούς υπολογιστές και φορητούς σταθμούς εργασίας;
Ποιοι φορητοί υπολογιστές εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας; Ποιοι φορητοί υπολογιστές εμπίπτουν σε αυτό το πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας;
Εάν η μπαταρία μου εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης, θα πρέπει να την αφαιρέσω από το σύστημά μου; Εάν η μπαταρία μου εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης, θα πρέπει να την αφαιρέσω από το σύστημά μου;
Είναι ασφαλής η χρήση του φορητού υπολογιστή μου με μια μπαταρία που έχει αναγνωριστεί ότι χρήζει αντικατάστασης; Είναι ασφαλής η χρήση του φορητού υπολογιστή μου με μια μπαταρία που έχει αναγνωριστεί ότι χρήζει αντικατάστασης;
Πώς θα επηρεάσει το σύστημά μου η ενημέρωση του BIOS για τη Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας; Πώς θα επηρεάσει το σύστημά μου η ενημέρωση του BIOS για τη Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας;
Η ένδειξη της μπαταρίας εμφανίζει ακόμα την μπαταρία μου ως διαθέσιμη, αν και έχω ενεργοποιήσει τη Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας. Μπορώ ακόμα να χρησιμοποιώ την μπαταρία για να τροφοδοτώ τον φορητό μου υπολογιστή ή σταθμό εργασίας; Η ένδειξη της μπαταρίας εμφανίζει ακόμα την μπαταρία μου ως διαθέσιμη, αν και έχω ενεργοποιήσει τη Λειτουργία ασφαλείας μπαταρίας. Μπορώ ακόμα να χρησιμοποιώ την μπαταρία για να τροφοδοτώ τον φορητό μου υπολογιστή ή σταθμό εργασίας;
Επηρεάζει το σύστημα η ενεργοποίηση της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας πέραν της εκφόρτισης και της απενεργοποίησης μελλοντικών φορτίσεων της μπαταρίας που εμπίπτει στο πρόγραμμα; Επηρεάζει το σύστημα η ενεργοποίηση της Λειτουργίας ασφαλείας μπαταρίας πέραν της εκφόρτισης και της απενεργοποίησης μελλοντικών φορτίσεων της μπαταρίας που εμπίπτει στο πρόγραμμα;
Πώς μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωση του BIOS; Πώς μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωση του BIOS;
Πώς μπορώ να δω εάν η μπαταρία του φορητού υπολογιστή μου εμπίπτει στο πρόγραμμα; Πώς μπορώ να δω εάν η μπαταρία του φορητού υπολογιστή μου εμπίπτει στο πρόγραμμα;
Υπάρχει άλλος τρόπος να ελέγξω εάν μία μπαταρία εμπίπτει στο πρόγραμμα χωρίς να προβώ στη διαδικασία επιβεβαίωσης σε αυτό τον ιστότοπο; Υπάρχει άλλος τρόπος να ελέγξω εάν μία μπαταρία εμπίπτει στο πρόγραμμα χωρίς να προβώ στη διαδικασία επιβεβαίωσης σε αυτό τον ιστότοπο;
Μπορώ να χρησιμοποιώ το Φορητό Υπολογιστή της HP χωρίς μπαταρία; Μπορώ να χρησιμοποιώ το Φορητό Υπολογιστή της HP χωρίς μπαταρία;
Πώς παραγγέλνω τη μπαταρία μου και τις υπηρεσίες αντικατάστασης που προσφέρει η HP χωρίς καμία επιβάρυνση; Πώς παραγγέλνω τη μπαταρία μου και τις υπηρεσίες αντικατάστασης που προσφέρει η HP χωρίς καμία επιβάρυνση;
Πρέπει να επιστρέψω τη μπαταρία που εμπίπτει στο πρόγραμμα ανάκλησης προτού παραλάβω την μπαταρία αντικατάστασης; Πρέπει να επιστρέψω τη μπαταρία που εμπίπτει στο πρόγραμμα ανάκλησης προτού παραλάβω την μπαταρία αντικατάστασης;
Είμαι υπεύθυνος για πολλά προϊόντα που ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πρόγραμμα, πρέπει να επιβεβαιώσω το καθένα ξεχωριστά; Είμαι υπεύθυνος για πολλά προϊόντα που ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πρόγραμμα, πρέπει να επιβεβαιώσω το καθένα ξεχωριστά;
Εάν έχει επιβεβαιωθεί ότι δικαιούμαι αντικατάσταση μπαταρίας, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα, μπορεί η μπαταρία να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή μου; Εάν έχει επιβεβαιωθεί ότι δικαιούμαι αντικατάσταση μπαταρίας, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα, μπορεί η μπαταρία να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή μου;
Είναι ασφαλές να αγοράσω Φορητούς PC HP, Φορητούς σταθμούς εργασίας και μπαταρίες φορητού υπολογιστή; Είναι ασφαλές να αγοράσω Φορητούς PC HP, Φορητούς σταθμούς εργασίας και μπαταρίες φορητού υπολογιστή;
Αγόρασα μία μπαταρία αντικατάστασης για έναν από τους Φορητούς υπολογιστές HP που εμπίπτει στο πρόγραμμα αντικατάστασης. Θα μπορούσε να εμπίπτει στο πρόγραμμα και η μπαταρία αντικατάστασης; Αγόρασα μία μπαταρία αντικατάστασης για έναν από τους Φορητούς υπολογιστές HP που εμπίπτει στο πρόγραμμα αντικατάστασης. Θα μπορούσε να εμπίπτει στο πρόγραμμα και η μπαταρία αντικατάστασης;
Χρησιμοποίησα το βοηθητικό πρόγραμμα για να ελέγξω τη μπαταρία μου κατά το παρελθόν, μπορώ να το χρησιμοποιήσω ξανά για να επαναλάβω τον έλεγχο της μπαταρίας μου; Χρησιμοποίησα το βοηθητικό πρόγραμμα για να ελέγξω τη μπαταρία μου κατά το παρελθόν, μπορώ να το χρησιμοποιήσω ξανά για να επαναλάβω τον έλεγχο της μπαταρίας μου;
Είναι ασφαλής ο χειρισμός μίας μπαταρίας που εμπίπτει στο πρόγραμμα εκτός του φορητού υπολογιστή; Είναι ασφαλής ο χειρισμός μίας μπαταρίας που εμπίπτει στο πρόγραμμα εκτός του φορητού υπολογιστή;
Μπορώ να ανταλλάξω τη μπαταρία που εμπίπτει στο πρόγραμμα με μια νέα μπαταρία σε ένα συνεργάτη σέρβις της HP; Μπορώ να ανταλλάξω τη μπαταρία που εμπίπτει στο πρόγραμμα με μια νέα μπαταρία σε ένα συνεργάτη σέρβις της HP;
Δεν αντιμετώπισα ποτέ προβλήματα με τη μπαταρία μου. Πρέπει να την αντικαταστήσω; Δεν αντιμετώπισα ποτέ προβλήματα με τη μπαταρία μου. Πρέπει να την αντικαταστήσω;
Σε πόσο χρονικό διάστημα θα παραλάβω τη δωρεάν μπαταρία αντικατάστασης; Σε πόσο χρονικό διάστημα θα παραλάβω τη δωρεάν μπαταρία αντικατάστασης;
Θα στείλει η HP συσκευασία για την αποστολή της μπαταρίας που εμπίπτει στο πρόγραμμα ανάκλησης; Θα στείλει η HP συσκευασία για την αποστολή της μπαταρίας που εμπίπτει στο πρόγραμμα ανάκλησης;
Θα χρειαστεί να αντικαταστήσω τον φορητό υπολογιστή μου; Θα χρειαστεί να αντικαταστήσω τον φορητό υπολογιστή μου;
Όταν επιχειρώ να εκτελέσω το βοηθητικό πρόγραμμα για να εξακριβώσω τη μπαταρία μου, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος» Όταν επιχειρώ να εκτελέσω το βοηθητικό πρόγραμμα για να εξακριβώσω τη μπαταρία μου, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος»
Όταν ζήτησα ανταλλακτικό μπαταρίας έλαβα ένα μήνυμα ότι αυτός ο αριθμός μπαταρίας έχει ήδη αντικατασταθεί. Όταν ζήτησα ανταλλακτικό μπαταρίας έλαβα ένα μήνυμα ότι αυτός ο αριθμός μπαταρίας έχει ήδη αντικατασταθεί.
Έκανα κλικ στην επιλογή «Λήψη του HP Battery Program Validation Utility» και δεν συνέβη τίποτε. Έκανα κλικ στην επιλογή «Λήψη του HP Battery Program Validation Utility» και δεν συνέβη τίποτε.